Tanburi Mehmet Bey

6100

Kadrim ola berter şeref-i nâd-ı Ali’den
Nusrat bulayım dem be dem imdâd-ı Ali’den
Meydan-ı Muhabbetteki feryâd-ı Ali’den
Dü dide-i Zehra iki şehzâd-ı Ali’den

Evsaf-ı Ali oldu benim ma din-i kanım
Evlâd-ı ciğer paresidir câne cananım
Arif dil-i erbâb-ı Hâkikâtte mekânım
Bu nutk-u şerif oldu benim vird-i zebânım
Ya Rab beni dur eyleme evlâd’ı Ali’den

Subscribe to RSS - Tanburi Mehmet Bey