4185

Lyrics Author: 

Gamdan Beni Azad Et

Gamdan beni azad et
Ya Hazreti Nureddin
Biçareyim imdad et
Ya Hazreti Nureddin

Biçare Şeref asa
Billah olurum rüsva
Tutmazsan elimden ferda
Ya Hazreti Nureddin

Sen hem rehber-i haksın
Hem mürşid-i mutlaksın
Kutbiyyette elyaksın
Ya Hazreti Nureddin

Her yare-i bimare
Cerrahi eder çare
Geldim sana timare
Ya Hazreti Nureddin

Help Free Me From My Sadness

Help free me from my sadness
Ya Hadrat Nureddin
I am helpless, please rescue me
Ya Hadrat Nureddin

Poor Şeref is afraid
Certainly she will go astray
If you don’t hold my hand now
Ya Hadrat Nureddin

You are a true guide
You are the absolute teacher
You are the worthy Qutb
Ya Hadrat Nureddin

For each wound or sickness
Jerrahi finds a cure
I came to you for guidance
Ya Hadrat Nureddin