6080

Lyrics Author: 

Aşkın İle Aşıklar

Aşkın ile aşıklar yansın yâ Resulallah
İçip aşkın şarabın kansın Yâ Resulallah

Şol seni seven kişi verir yoluna başı
İki cihan güneşi sensin Yâ Resulallah

Şol seni sevenlere kıl şefaat anlara
Mü’min olan tenlere cansın Yâ Resulallah

Aşık oldum didare bülbülüm şol gülzâre
Seni sevmeyen nâre yansın Yâ Resulallah

Aşık Yûnus’un canı ilm-ü şefaat kânı
Alemler sultanı sensin Ya Resulallah

Let the Lovers Burn With Your Love

Let the lovers burn with your love ya Resulallah
Let them drink the wine of love until they are satisfied

The one who loves you will not be afraid to lay his life for you
The sun to both worlds it is you ya Resulallah

Intercede for the ones who loves you
You are the beloved for the faithful flesh

I fell in love with your beauty, like nightingale in your rose garden
Let the one who doesn't love you, be tormented

The lover Yunus, the source of knowledge and intercession
The sultan of the universe, is you ya Resulallah